Företag | BRF

Mark- och grönyteskötsel för företag, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och fastighetsförvaltare.

Oavsett om ni önskar punktvisa insatser eller att vi tar ett helhetsansvar för er utemiljö runt era fastigheter, så löser vi det. Allt från klippning av gräsytor, rensning av rabatter, häckklippning, plantering av växter mm. till plogning av snö, halkbekämpning och sopning av hårdgjorda ytor. Vi städar och håller snyggt under året.

Oavsett vad ni har för önskemål, hör av er så kommer vi fram till en lösning för er.

Kontakta oss idag för att få reda på hur vi kan hjälpa er!