Snö | Halka

Vi hjälper dig både innan, under och efter snön faller.

Snöröjning

Vi handskottar runt entréer och uppfarter samt snöröjer större ytor med lämpliga maskiner.

Grusa och salta

Grusar vid behov mot halka för att motverka fallskador men också för att öka framkomligheten.

Gatustäd

Sopar upp isgruset efter vinterns halkbekämpning och städar hårdgjorda ytor för att få det rent och snyggt.

Kontakta oss idag för att få reda på hur vi kan hjälpa er!